Kontakt

Fermon d.o.o., poduzeće za trg., tehn. i posl. usluge
Jušići 16d, 51213 Jurdani

Žiro račun: 2500009-1101219582
Tel./fax: 051/275-555
E-mail: fermon051@yahoo.com

Kontakt informacije

Fermon d.o.o., poduzeće za trg., tehn. i posl. usluge
Jušići 16d, 51213 Jurdani

Žiro račun: 2500009-1101219582
Tel./fax: 051/275-555
E-mail: fermon051@yahoo.com

Naša ponuda

Naša ponuda se veže uz tvornicu VM motori i to na cijelu gamu proizvoda. Bazirana na dugogodišnjem iskustvu proizvodnje diesel motora razvija se u nekoliko pravaca: